1Starta programmet

Hämta, installera och starta WhatsApp Transfer för iOS på din dator. Och anslut sedan din iOS-enhet till datorn. Välj WhatsApp Transfer för iOS på gränssnittet.

välj whatsapp-överföring för iOS

2Välj läge

Välj Device-to-Device, Backup eller Restore från de tre alternativen.

välj backup-läge

3Välj Data

Välj data från gränssnittet.

välj data och starta överföringen

4Dataöverföring

Välj platser och klicka sedan på Starta överföringsknappen.

välj data och starta överföringen