Villkor

Villkoren nedan anges för din användning av vår hemsida. Genom att komma åt eller använda vår hemsida eller innehållet som tillhandahålls på eller via vår hemsida accepterar du dessa villkor helt och hållet. Om du inte håller med de här villkoren eller någon del av dessa villkor måste du inte använda vår hemsida.

Aiseesoft Studio förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan utan föregående meddelande. De reviderade villkoren gäller för användningen av vår webbplats från och med dagen för offentliggörandet av de reviderade villkoren på webbplatsen.

Genom FoneLabs webbplats har du tillgång till en mängd olika resurser och innehåll. Dessa inkluderar programvara, webbsidor, data, meddelanden, text, bilder, fotografier och grafik.

Användning av programvara

Din användning av programvara omfattas av alla avtal som ett licensavtal eller användaravtal som följer med eller ingår i Programvaran. Du måste godkänna villkoren för licensavtalet innan du fortsätter ladda ner, installera eller använda programvara från den här webbplatsen. Om Programvaran tillhandahålls på eller via Webbplatsen och inte är licensierad för din användning via Licensvillkor som är specifika för Programvaran, kan du använda programvarubasen till följande:

1. Programvaran får endast användas för dina personliga, informativa, icke-kommersiella ändamål;
2. Programvaran får inte modifieras eller ändras på något sätt;
3. Programvaran får inte distribueras om.

Alla rättigheter, titel och ränta som inte uttryckligen beviljas reserveras.

Användning av material

Alla logotyper, stänkskärmar, sidhuvud, bilder och grafik som visas på denna sajt är servicemärken, varumärken och / eller handelsdräkt (gemensamt "märken") till FoneLab eller dess tredje parts licensgivare. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts häri är det förbjudet att använda, kopiera, sända, visa, modifiera eller distribuera några märken i någon form eller på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Aiseesoft och kan bryta mot upphovsrätten, varumärket, integriteten och andra tillämpliga lagar eller föreskrifter.

Ersättning

Du accepterar att försvara, ersätta och hålla Aiseesoft, dess dotterbolag och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och agenter från och mot alla skadestånd, förluster, handlingar, krav, skador, kostnader, skulder, förluster och kostnader (inklusive rimliga advokatavgifter) som härrör från eller är relaterade till ditt användarinnehåll, användningen av sajten eller brott mot någon av dessa villkor.

Copyright

Upphovsrätt på denna webbplats (inklusive men inte begränsning, text, grafik, logotyper, ljud och programvara) ägs och licensieras av Aiseesoft Studio. Alla material som finns på denna webbplats är skyddade av internationell upphovsrättslagstiftning och får inte kopieras, reproduceras, distribueras, överföras, visas, publiceras anpassade eller behandlas i någon form eller på något sätt eller i något medium utan föregående skriftligt tillstånd från Aiseesoft Studio. Du får inte ändra eller ta bort upphovsrätt eller annat meddelande från kopior av innehållet.

Varumärken

Varumärkena, logotyperna och servicemärkena ("Marks") som visas på FoneLabs webbplats är Aiseesofts eller andra tredje parts egendom. Du får inte använda dessa eller någon annan av FoneLabs varumärken eller servicemärken utan föregående skriftligt tillstånd från Aiseesoft eller sådan tredje part som äger varumärkena. FoneLab och FoneLab-logotypen är varumärken som tillhör Aiseesoft Studio.