Villkor

Villkoren nedan anges för din användning av vår hemsida. Genom att komma åt eller använda vår hemsida eller innehållet som tillhandahålls på eller via vår hemsida accepterar du dessa villkor helt och hållet. Om du inte håller med de här villkoren eller någon del av dessa villkor måste du inte använda vår hemsida.

FoneLab Studio förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan utan föregående meddelande. De reviderade villkoren kommer att gälla för användningen av vår webbplats från och med datumet för publiceringen av de reviderade villkoren på webbplatsen.

Genom FoneLabs webbplats har du tillgång till en mängd olika resurser och innehåll. Dessa inkluderar programvara, webbsidor, data, meddelanden, text, bilder, fotografier och grafik.

Användning av programvara

Din användning av programvara omfattas av alla avtal som ett licensavtal eller användaravtal som följer med eller ingår i Programvaran. Du måste godkänna villkoren för licensavtalet innan du fortsätter ladda ner, installera eller använda programvara från den här webbplatsen. Om Programvaran tillhandahålls på eller via Webbplatsen och inte är licensierad för din användning via Licensvillkor som är specifika för Programvaran, kan du använda programvarubasen till följande:

1. Programvaran får endast användas för dina personliga, informativa, icke-kommersiella ändamål;
2. Programvaran får inte modifieras eller ändras på något sätt;
3. Programvaran får inte distribueras om.

Alla rättigheter, titel och ränta som inte uttryckligen beviljas reserveras.

Användning av material

Alla logotyper, startskärmar, sidrubriker, bilder och grafik som visas på denna webbplats är servicemärken, varumärken och/eller klädsel (sammantaget "märken") som tillhör FoneLab eller dess tredje parts licensgivare. Förutom vad som uttryckligen är tillåtet häri är det förbjudet att använda, kopiera, överföra, visa, modifiera eller distribuera märken i någon form eller på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från FoneLab och kan bryta mot upphovsrätten, varumärket, integriteten och andra tillämpliga lagar eller föreskrifter.

Ersättning

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla FoneLab och dess dotterbolag och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och agenter ofarliga från och mot alla anspråk, förluster, åtgärder, krav, skadestånd, kostnader, skulder, förluster och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som härrör från eller relaterade till ditt användarinnehåll, användning av webbplatsen eller brott mot något av dessa villkor.

Copyright

Upphovsrätt på denna webbplats (inklusive utan begränsning, text, grafik, logotyper, ljud och programvara) ägs och licensieras av FoneLab Studio. Allt material som finns på denna webbplats är skyddat av internationell upphovsrättslagstiftning och får inte kopieras, reproduceras, distribueras, överföras, visas, publiceras, anpassas eller hanteras i någon form eller på något sätt eller i någon media utan föregående skriftligt tillstånd från FoneLab Studio. Du får inte ändra eller ta bort någon upphovsrätt eller annat meddelande från kopior av innehållet.

Varumärken

Varumärkena, logotyperna och servicemärkena ("märken") som visas på FoneLabs webbplats tillhör FoneLab eller andra tredje parter. Du får inte använda dessa eller något annat av FoneLabs varumärken eller tjänstemärken utan föregående skriftligt tillstånd från FoneLab eller sådan tredje part som kan äga varumärkena. FoneLab och FoneLab-logotypen är varumärken som tillhör FoneLab Studio.