Licensavtal för slutanvändare

VIKTIGT: LÄS DETTA ENDAST ANVÄNDARLICENSAVTAL FÖRSIKTIGT. Det är väldigt viktigt att du kontrollerar att du köper AISEESOFT-PROGRAMVARAN, OCH AT DU HAR REGISTERAS SOM SLUTANVÄNDARE FÖR SYFTET AV DETTA AISEESOFT SLUTSÄLJARLICENSAVTAL. Om du inte är registrerad som slutanvändare har du ingen licens att använda programvaran och den begränsade garantin i detta slutanvändarlicensavtal gäller inte.

Genom att ladda ner programvara från Aiseesoft från den här webbplatsen godkänner du följande villkor. Om du inte håller med dessa villkor, ladda ner inte programvaran. Villkoren för ett slutanvändarlicensavtal som åtföljer en viss programfil vid installation eller nedladdning av programvaran ska ersätta de villkor som presenteras nedan. Detta är ett rättsligt avtal mellan dig, slutanvändaren och Aiseesoft Studio, programutvecklaren ("Aiseesoft"), angående din användning av Aiseesoft-produkter ("Software").

SOFTWARE PRODUKTLICENS

Aiseesofts mjukvaruprodukt skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsfördrag samt andra lagar och fördrag om immateriella rättigheter. PROGRAMVARUPRODUKTEN är licensierad, inte såld.

1. LICENSAVTAL.

Denna EULA ger dig följande rättigheter med avseende på mjukvaruprodukten:

Aiseesoft ger dig en individuell, personlig, icke-exklusiv licens för att installera och aktivera programvaran på endast en dator för personlig och icke-kommersiell användning. Du får inte göra programvaran tillgänglig på ett nätverk eller på något sätt tillhandahålla programvaran till flera användare, såvida du inte först köpt minst en MULTI-USER-licens från Aiseesoft.

2. COPYRIGHT

All titel och upphovsrätt i och till PROGRAMVARUPRODUKTEN (inklusive men inte begränsat till några bilder, fotografier, animationer, video, ljud, musik och text som ingår i programvaruprodukten), medföljande tryckta material och eventuella kopior av programvaruprodukten ägs av Aiseesoft eller dess leverantörer. PROGRAMVARUPRODUKTEN skyddas av upphovsrättslagar och internationella bestämmelser. Därför måste du behandla programvaruprodukten som alla andra upphovsrättsskyddade material.

3. BEGRÄNSNINGAR

- Aiseesoft respekterar konstnärers och filmbolagens rättigheter, och rätt användning av SOFTWAREN strider inte mot dessa rättigheter. Du kan inte kopiera DVD-skivor för att sälja eller ge bort kopior, eller för kommersiellt ändamål.

- Aiseesoft motverkar eventuella försök att kopiera hyrda DVD-skivor. Det är olagligt att göra en kopia av en DVD för de flesta andra ändamål än din egen personliga användning. Aiseesoft respekterar konstnärernas och filmbolagens rättigheter, och frågar att du gör detsamma.

- Med hjälp av SOFTWARE skapas säkerhetskopior av DVD-skivor. Kopian kommer att vara en arkivskopia av en DVD, skapad enbart för privat och personlig användning av DVD-ägaren från vilken den gjordes. Federala upphovsrättslagar förbjuder obehörig reproduktion, distribution eller utställning av upphovsrättsskyddat material, om det finns, i arkivbackupen. Återförsäljning, reproduktion, distribution eller kommersiellt utnyttjande av arkiveringskopian är strängt förbjudet. Vi ber dig att respektera upphovsrättsinnehavarnas rättigheter.

4. BESKRIVNING AV ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR.

- Begränsningar av omvänd teknik, dekompilering och demontering.

Du får inte omvända, dekompilera eller demontera objektkodspartierna i PROGRAMVARUPRODUKTEN, förutom och endast i den mån sådan verksamhet uttryckligen är tillåten enligt gällande lag trots denna begränsning.

- COVER CD.

Reproduktion och distribution av Aiseesoft Software (endast utvärderingskopiering) i olika Cover CD-skivor som publiceras av tillhörande tidskrifter är tillåtna. En kopia av tidningen med CD måste emellertid skickas till Aiseesoft Studio.

- TERMIN

Denna licens gäller tills den avslutas. Du kan avsluta det när som helst genom att förstöra Programvaran, tillsammans med alla kopior av den. Denna licens kommer också att upphöra om du inte följer något villkor eller villkor i detta avtal. Vid en sådan uppsägning godkänner du att förstöra Programvaran, tillsammans med alla kopior av dessa.

INGEN GARANTIER OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Information och dokument som tillhandahålls på denna webbplats tillhandahålls "som det är" utan garanti av något slag, antingen uttryckt eller underförstått, inklusive begränsningsgarantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och noninfringement. Aiseesoft använder rimliga ansträngningar för att inkludera exakt och aktuell information på denna webbplats; Det ger emellertid inga garantier eller föreställningar om dess noggrannhet eller fullständighet. Aiseesoft lägger periodiskt till, ändrar, förbättrar eller uppdaterar informationen och dokumenten på denna webbplats utan föregående meddelande. Aiseesoft påtar sig inget ansvar eller ansvar för eventuella fel eller försummelser i innehållet på vår webbplats. Din användning av denna webbplats är på egen risk. Under ingen omständigheter och utan juridisk teori ska Aiseesoft eller någon annan part som är inblandad i att skapa, producera eller leverera innehållet på denna webbplats vara ansvarig för dig eller någon annan person för eventuella indirekta, direkta, särskilda, oavsiktliga eller följdskador som härrör från din tillgång till eller användning av den här webbplatsen.

DIVERSE

1. Aiseesoft tillåter dig inte att använda vår mjukvara för att göra något som bryter mot den lokala lagen. Om du använder vår mjukvaruprodukt för att göra den olagliga verksamheten ska det resulterande resultatet vara på eget ansvar. Om du inte håller med det här objektet, installera och / eller använd programvaruprodukten.

2. Den slutliga tolkningen lämnas efter vårt eget gottfinnande. Om du har några frågor angående detta EULA, eller om du vill kontakta oss av någon anledning, skriv till support@fonelab.com.