FONELAB HYPERTRANS BRUKSANVISNING

Överför data mellan Android, iOS och dator enkelt och säkert.

Download
Översikt Funktioner Tech Spec Användarhandbok

1Starta programmet

Först och främst bör du ladda ner och installera programmet på din dator. Och sedan starta det. Anslut enheten du vill överföra från eller till.

FoneLab HyperTrans

2Skanna enhet

Välj filtyper i gränssnittet och sedan skannar den din enhet automatiskt. Därefter listas resultaten i fönstret.

skanna data

3Välj data

Om du vill importera data till Android eller iOS klickar du på Lägg till -knappen i det övre vänstra hörnet och välj dem. Om du vill exportera data från Android- eller iOS-enheten väljer du filtyp och markerar rutorna bredvid artiklarna och klickar sedan på den tredje Exportera -knappen på det övre banret.

Välj data att överföra

4Dataöverföring

Välj data i fönstret och klicka på Välj mapp or Öppen för att börja överföra.

spara data på PC / enhet

FoneLab HyperTrans

Download

Copyright © FoneLab Studio. Alla rättigheter förbehållna.