1Starta programmet

Hämta, installera och starta Android Data Backup & Restore på din PC eller Mac. Och anslut din Android-enhet till datorn med USB-kabel. Välj sedan Android Data Backup & Restore> Device Data Backup.

välj backup-metod

2Få Privilege

Du bör aktivera USB-felsökningslägen, följ instruktionerna på skärmen för att göra det. Tryck på OK när den begär att USB-felsökning ska tillåtas på din Android-telefon eller surfplatta.

tillåta usb debugging

3Backup Data

Markera de data som du tänker säkerhetskopiera och klicka på Start. Välj sedan sökvägen för att spara säkerhetskopian och klicka på OK för att starta processen.

välj utdatakatalog

4Återskapa data

För att återställa Android-data som säkerhetskopieras med den här programvaran, välj Android Data Backup & Restore> Device Data Restore och en säkerhetskopieringsfil som du vill återställa och välj sedan data och klicka på Restore.

klicka på Android-säkerhetskopiering eller återställning